Atölye (Z02) Kiralama Şartları

Başdurak-Kemeraltı Turistik El Sanatları Çarşısında, geleneksel el sanatlarının öğretilmesi amacıyla bir dükkan atölye çalışmaları için ayrılmıştır. Pasaj içinde yer alan 15 m2 büyüklüğündeki atölyede 75 cm x 150 cm ölçüsündebirleştirilebilir (150 cm x 150 cm) 2 adet çalışma masası, 20 adet katlanabilir sandalye, projeksiyon cihazı ve projeksiyon perdesi hazır bulunmaktadır.

Başdurak-Kemeraltı Turistik El Sanatları Çarşısında atölye çalışması yapılacak atölye (workshop) çalışmaları için aranan şartlar ve uyulması gereken kurallar:

1- Başvurular doğrudan İzmir Ticaret Odası’na yazılı olarak yapılacak, başvuru dilekçesinde kursun adı, içeriği, kaç kişilik olacağı, kurs tarihi ve kursu verecek kişi ve bu konudaki tecrübesine yer verilecektir.
2- Dilekçe ekinde başvuran kişinin kimlik fotokopisi ile kurs sırasında meydana gelebilecek zararları tazmin edeceğine dair taahhütname yer alacaktır.
3- Başvuru, kursu verecek eğitmen/usta tarafından ve/veya kendisini temsil yetkisine sahip kurum tarafından yapılacaktır.
4- Atölye çalışmasının konusu geleneksel el sanatları ve el işi ile ilgili olmalıdır.
5- Yanıcı, yakıcı malzeme, ateş çalışılan ve/veya duman çıkartan işler, sürekli ve aşırı gürültüyle yapılabilen işlere ilişkin atölye başvuruları kabul
edilmemektedir.
6- Atölye ve/veya kursun içeriği, atölyenin bulunduğu çarşının ve caminin genel kullanım amaçlarına ve genel adap kurallarına aykırı olamaz.
7- Düzenlenmesi halinde önemli derecede hasar verme potansiyeli bulunan çalışmalara ilişkin başvurular kabul edilmemektedir.
8- İzmir Ticaret Odası, yalnızca atölyeyi kiralamaktadır. Reklam, duyuru, kursiyerlerin karşılanması, ağırlanması ve kursiyerlerin her türlü hal ve hareketinden atölyeyi kiralayan sorumludur.
9- Başdurak-Kemeraltı Turistik El Sanatları Çarşısında faaliyet gösteren kiracılarımızın başvuruları önceliklidir.
10- Başvurunun yapılmış olması, atölyenin kesin olarak kiralanacağı anlamına gelmemektedir, İzmir Ticaret Odası tarafından uygun görülen başvuruların, rezervasyonlarını tamamlamaları için atölye kira bedelini İzmir Ticaret Odası hesaplarına yatırmış olması gerekmektedir.
11- Atölye kira bedeli tam gün (7 saat) net 100 TL, yarım gün (3 saat) net 60 TL’dir.
12- Yarım günlük kurslar 09.30-12.30 ve 14.00-17.00 saatleri arasında, tam günlük kurslar 09.00-17.00 saatleri arasında düzenlenebilir.
13- Kurs gün ve saatleri, en geç 3 gün öncesine kadar, karşılıklı mutabık kalmak şartıyla değiştirilebilir.
14- Yatırılan kurs bedelleri iade edilmez.

Başvuru ve bilgi için:
Ümit Çiçek

Şehircilik, Planlama ve İnşaat Müdürlüğü
İzmir Ticaret Odası
Tel: 498 46 82, e-posta: info@basdurakkemeralti.com.tr